6 grudnia Prezydent Głogowa Pan Rafael Rokaszewicz wręczył listy gratulacyjne czterdziestu ośmiu uczniom i uczennicom naszej szkoły, doceniając wysokie wyniki w nauce, udział w konkursach, olimpiadach, zawodach. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni!