5 grudnia w V Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu odbyła się Gala Finałowa Konkursu Orzeł Dolnośląski organizowanego przez Kuratorium Oświaty. Do nagrody nominowano 6 uczniów, w tym uczennicę naszego liceum, Nadię Korzeń z klasy 3a. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować swoją działalność społeczną i naukową. W swojej prezentacji Nadia mówiła o sukcesie w Międzynarodowym Konkursie Literackim Twórcza Polska i Polonia, projekcie Zapamiętani w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii, a także omawiała swoje zaangażowanie społeczne, artystyczne oraz wolontariackie. Wszyscy finaliści konkursu otrzymali nagrodę finansową.