Łukasz Kaźmierczak wraz z Hubertem Orłowskim aktualnie przebywają na szkole weekendowej organizowanej przez fundację Sapere Aude, która odbywa się w Radziejowicach. W trakcie wyjazdu uczestniczą w panelach dyskusyjnych dotyczących między innymi ekonomii i działalności organizacji pozarządowych. Dodatkowo na szkole weekendowej mają okazję porozmawiać z wieloma inspirującymi ludźmi.