25.09.2021r. na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej odbyło się zakończenie Projektu pn. Młody Chemik Eksperymentuje na Politechnice Wrocławskiej Innowacja Pedagogiczna dla wyrównywania szans na sukces edukacyjny uczniów 1.10.2018 – 30.09.2021r.
Uczniowie I LO w Głogowie odebrali certyfikaty ukończenia Projektu w szkole 4.11.2021r.
Dziękujemy Pani dr inż. Iwonie Rutkowskiej i wszystkim pracownikom naukowym PWr za wspaniałą atmosferę i życzliwość podczas zajęć, za umożliwienie poznania istoty i techniki eksperymentu oraz umiejętności prezentacji osiągnięć z wykorzystaniem technik multimedialnych.
Z chemicznym pozdrowieniem “Młodzi Chemicy” z I LO w Głogowie z opiekunem.