Od 17 maja 2021 r. przystępujemy do akcji TYDZIEŃ ULGI ogłoszonej przez Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oznacza to – tydzień bez sprawdzianów, kartkówek i zadań domowych dla uczniów powracających do nauki stacjonarnej w szkole.