LATA 2006 – 2010
W roku 2006 Dolnośląski Kurator Oświaty przesyła gratulacje szkole, która po raz 4-ty znalazła się na liście ogólnopolskiego rankingu szkół średnich. Tym razem jest to 326 miejsce w Polsce i 23 w województwie dolnośląskim. Zwycięzca Szkolnej Ligi Historycznej Jerzy Bombczyński zostaje laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Polska Piastowska. Do grona Ośmiu Wspaniałych dołączyła J. Kowalska. W ramach przygotowań cyklu reportaży o młodzieży do szkoły zawitała telewizja TVN. Laureatem Centralnej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym zostaje Mateusz Radajewski – stypendysta MEN. W ławach poselskich na sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie zasiadło dwoje naszych uczniów: K. Skrzypczak i S. Koliński.
10 czerwca 2006 zegar na szkolnym dachu zaczyna na nowo odmierzać czas. Zegar nazwany imieniem dyrektora szkoły został odrestaurowany dzięki finansowej pomocy absolwentów oraz władz miasta i powiatu.

A. Parasiewicz jako wolontariuszka stowarzyszenia Szansa wzięła udział w przygotowaniach do sesji ONZ w Nowym Jorku. Wizytę w Parlamencie Europejskim złożyli laureaci konkursu Wiedzy o Europie i Demokracji: W. Kurek, M. Borawski, M. Czeczko. W leksykonie Who is Who w Polsce odnotowano postać prof. Katarzyny Swędrowskiej. Stypendystką Prezesa RM zostaje Paulina Hames, a stypendystą naukowym w stolicy Austrii – Łukasz Jarzyna. Władze miastaGłogowa wzbogacają bazę dydaktyczną szkoły o sprzęt komputerowy. Trwa komputeryzacja biblioteki oraz gruntowny remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych. Dyrektor Zygmunt Włodarczak odchodzi na emeryturę przyjmując od młodzieży i współpracowników wyrazy uznania i podziękowanie za pracę.

Rok szkolny 2006/07 otwiera nowy dyrektor szkoły – mgr Bożena Kowalczykowska. W październiku 2006 uroczyście otwarto i oddano do użytku aulę po remoncie rozpoczętym przez dyrektora Zygmunta Włodarczaka i ukończonym przez dyrektor Bożenę Kowalczykowską. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymuje prof. Teresa Itrych, a Nagrodę Starosty wicedyrektor Barbara Sadlińska. Szkolna biblioteka wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy pełni rolę Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. W roku 2007 Kotłownia inauguruje Artystyczne Warsztaty Twórcze. W odnowionej auli szkolnej odbywa się I Przegląd Piosenki Poetyckiej i Autorskiej, którego laureatkami są M. Starczewska i J. Rybak. W konkursie literackim Zanomania główną nagrodę, Złote Pióro, zdobywa Jakub Rawski. W Finale Ogólnopolskich Spotkań Amatorskich Teatrów Jednego Aktora nagrodzono Aleksandrę Żok. Rocznik maturalny 1967 organizuje spotkanie pełne szkolnych wspomnień. Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje 27 uczniów. Stypendystką Prezesa RM zostaje Karolina Jagiełło, stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci dostaje Michał Kurtys. Uczniowie matematyków: prof. Janiny Łasicy i prof. Krzysztofa Kozaka z powodzeniem zdają egzaminy kończące Studium Talent. Szkolna drużyna ratownicza po Mistrzostwach PCK zostaje 12 drużyną w Polsce. Cały kompleks sportowy przeżywa gruntowny remont od dachu po podłogi. Uczniowie K. Kurus i M. Sokalski realizują pierwsze filmy dla potrzeb szkolnej telewizji BOLO TV. Pierwszy raz w historii szkoły rozdano absolwentom nagrody Jedynki. Jesteśmy gospodarzami wystawy Eksperymentuj autorstwa Centrum Nauki Kopernik z Warszawy, gościmy uczniów innych szkół i mieszkańców miasta. Prof. Ewa Protacka inicjuje cykliczne wyjazdy młodzieży na Międzynarodowe Targi Turystyczne w Berlinie. Samorząd szkolny przystępuje do wieloletniego programu Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego Adopcja na odległość. Gościem uczniów i nauczycieli jest ks. biskup dr Paweł Socha. W budynku szkolnym zaczyna działać system monitoringu wizyjnego.

W październiku 2007 roku w Dniu Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymują: prof. Janina Łasica i prof. Elżbieta Piotrowska. Nagrodę Starosty otrzymuje prof. Elżbieta Chromiak, a Medal Zasłużony dla Oświaty Miasta Głogowa dyrektor Zygmunt Włodarczak i  prof. Stanisław Czarnecki.

W roku 2008 na liście rankingowej najlepszych szkół średnich zajmujemy 328 miejsce w Polsce i 15 w województwie dolnośląskim. Na stypendium naukowe do Wielkiej Brytanii wyjeżdża J. Łunkiewicz. Stypendystą Prezesa RM zostaje Piotr Sekulski, finalista Centralnej Olimpiady Historycznej i Centralnej Olimpiady Mediewistycznej. Stypendium Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci dostaje ponownie M. Kurtys oraz M. Jankowska. Piotr Sekulski zostaje także stypendystą zDolnego Ślązaka i za naukowe sukcesy odbiera nagrodę z rąk Prezydenta RP. W budynku szkolnym trwa sukcesywna wymiana okien, remont instalacji elektrycznej i renowacja korytarzy; nowy wystrój głównego korytarza z płaskorzeźbą Bolesława Krzywoustego, autorstwa plastyczki Heleny Łyżwy, robi wrażenie. Pod kierunkiem prof. Moniki Herby szkoła jest współorganizatorem Głogowskich Dni Frankofonii. Szkolna pracownia komputerowa spełnia wymagania współczesnej edukacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.

Za I miejsce w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym na wycieczkę do Europarlamentu wyjeżdżają: Maciej Borawski, Michał Czeczko, Dominik Malanowski i opiekun dr Ewa Czaińska. Najlepszym absolwentem, ze średnią ocen 5,63 zostaje Kamil Jankowski. Proboszcz i nasz katecheta o. Eugeniusz Leśniak żegna się z młodzieżą i parafią, na swoje miejsce w szkole rekomenduje o. Witolda Barana.

W roku szkolnym 2008/09 funkcję wicedyrektora zaczyna pełnić mgr Joanna Hasal. W gronie Ośmiu Wspaniałych znajduje się Łukasz Paprocki, stypendystką Prezesa RM zostaje Joanna Dębek. Na rankingowej liście Gazety Wyborczej w gronie najlepszych liceów Dolnego Śląska zajmujemy 17 miejsce. Kolejny raz zasługujemy na miano najlepiej usportowionej szkoły. Międzynarodowe sukcesy sportowe odnoszą Igor Oleśniewicz i Natalia Mielnik. Sukcesy odnoszą też nauczyciele. Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostają odznaczeni: prof. Marzena Kochanowska – Kuliś oraz prof. Katarzyna Swędrowska, która otrzymuje też Nagrodę Starosty.

W roku 2009 telewizyjny konkurs Szansa na sukces wygrywa Urszula Szocik. Szkoła w pełnej gali obchodzi historyczne święto uroczystego nadania szkole nowego sztandaru. Rozpoczyna się szkolna rekrutacja do projektu Równe szanse dla wszystkich współfinansowanego ze środków UE. Liderem Projektu zostaje prof. Monika Gertner. W ramach projektu szkoła otrzymuje nowoczesny sprzęt multimedialny oraz pomoce dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów. Absolwentką z najwyższą średnią ocen 5,5 w roku szkolnym 2009/10 jest Joanna Dębek. Finalistkami etapów centralnych olimpiad przedmiotowych zostają: Żaneta Niemasz – Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH, Janina Timoszyk – Olimpiada Języka Rosyjskiego, Natalia Bojko – Olimpiada Wiedzy Ekologicznej. Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje aż 17 uczniów. Za szczególne osiągnięcia nagrodzeni zostają też nauczyciele. W Dniu Edukacji Narodowej Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymuje prof. Stanisław Czarnecki, a Medal Komisji Edukacji Narodowej – prof. Elżbieta Chromiak i prof. Beata Sikorska. Nagrodę Starosty otrzymują: Dyrektor Szkoły Bożena Kowalczykowska, prof. Małgorzata Sokalska oraz prof. Stanisław Czarnecki, a Medal Zasłużony dla Oświaty Miasta Głogowa: prof. Teresa Itrych i prof. Ewa Woźnicka.

Dzięki skutecznym staraniom dyrektor Bożeny Kowalczykowskiej na terenie szkoły funkcjonuje sieć bezprzewodowego Internetu. Pracują, redagowane przez uczniów, podstrony do oficjalnej witryny internetowej I LO dotyczące sportu, projektu UE i działalności Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie prof. Zofii Rogalskiej biorą udział w Projekcie UE Fizyka jest ciekawa. Wszyscy absolwenci z roku szkolnego 2009/10 z powodzeniem zdają maturę; na 100% oceniono 29 egzaminów pisemnych i 168 egzaminów ustnych. W konkursie na Najlepszego Maturzystę Dolnego Śląska bierze udział Agnieszka Gogoła.

                                                                        oprac. mgr Renata Góralczyk-Sobierajska

               redakcja uzupełniająca: mgr Monika Gertner i mgr Katarzyna Swędrowska