LATA 1999 – 2006
W roku 1999 Michał Andrejczuk powtórzył swój sukces na Centralnej Olimpiadzie Historycznej, został również stypendystą Prezesa RM. Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Młodych Talentów za pracę badawczą z biologii otrzymał Marcin Wandycz.

W roku szkolnym 1999/2000 Zespołem Szkół kieruje już nowy dyrektor. W wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje Zygmunt Włodarczak, wicedyrektorami pozostają: Barbara Sadlińska i Elżbieta Chromiak. Na pożegnaniu dyrektora Eugeniusza Patyka przedstawiciele Rady Uczniów dziękują za 30 lat pracy i nadają byłemu dyrektorowi tytuł Honorowego Dyrektora Szkoły.

Szkoła jest organizatorem i gospodarzem Targów Edukacji i Pracy – gości delegacje szkół z całego województwa. Trwa wymiana Głogów – Langenhagen. Stypendium Prezesa RM otrzymuje Waldemar Skibiszewski. Pierwszym w szkole stypendystą Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata zostaje D. Wieczorek i wyjeżdża po wiedzę do Włoch.

W roku szkolnym 2000/2001 do klas pierwszych przyjęto 260 uczniów, powstało 8 oddziałów od klasy A do H. Rok szkolny na przełomie tysiącleci rozpoczyna uroczysta msza święta. Stypendystką Prezesa RM zostaje Anna Biazik. Dyrektor Zygmunt Włodarczak podejmuje decyzję o uruchomieniu zegara na dachu szkoły. Zakończenie prac remontowych planowane jest równolegle z obchodami 55-lecia szkoły. Autorzy najlepszej pracy wysłanej na konkurs Do wolnej Polski – XX lat Solidarności wraz z opiekunem dr Stefanem Dudrą towarzyszą premierowi Jerzemu Buzkowi w oficjalnych podróżach rządowych. Zostają docenione osiągnięcia nauczycieli. Złoty Krzyż Zasługi otrzymują: prof. Alina Semkowicz oraz prof. Anna Suliga. Nagrodę Starosty otrzymuje prof. Natalia Czekaj.

W maju 2001 prof. Lucyna Kukła tworzy i publikuje oficjalną stronę internetową szkoły, hostingowaną przez firmę Cuprimex.

Na spotkanie po 50 latach przybywają do szkoły pierwsi maturzyści; inicjatorem spotkania Matura 1951 jest absolwent Ryszard Olszewski. Stypendium Prezesa RM otrzymuje Monika Herberger.

W roku szkolnym 2001/2002 szkoła jest obecna na listach rankingowych czasopism Rzeczpospolita i Perspektywy – zajmujemy 114 lokatę na ogólnopolskiej liście najlepszych szkół i 8 lokatę na liście wojewódzkiej. Laureatem Centralnej Olimpiady Biologicznej zostaje Piotr Dziergawko, laureatem Centralnej Olimpiady Historycznej jest Andrzej Szustak, finalistą Centralnej Olimpiady Informatycznej 2002 zostaje najlepszy w szkole maturzysta, ze średnią ocen 6, Marcin Koszów. Miss regionu legnickiego zostaje B. Bryll. W Dniu Edukacji Narodowej Złotym Krzyżem Zasługi zostają odznaczeni: prof. Michalina Cugier, prof. Irena Głowiak oraz prof. Teresa Itrych. Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymuje prof. Natalia Czekaj i prof. Ewa Woźnicka.

W roku szkolnym 2002/2003 Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje 18 uczniów. Stypendystą Prezesa RM zostaje Tomasz Płonek, który wraz z Andrzejem Szustakiem odnosi sukces w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Parlamentaryzmie Europejskim. Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Moja przyszłość w UE zostaje Marcin Malak. W Dniu Edukacji Narodowej Nagrodę Starosty otrzymuje dyrektor Zygmunt Włodarczak.  Do szkoły przyjeżdża z wizytą ks. biskup Adam Dyczkowski i wraz z proboszczem parafii św. Klemensa o. Eugeniuszem Leśniakiem przewodniczy spotkaniu z młodzieżą i nauczycielami. Na stypendium fundowanym przez Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata wyjeżdża Karolina Olszewska; rozpoczyna naukę w Nornic College w Norwegii. W czerwcu 2003 roku gościmy młodzież z holenderskiego Middelburga. Trwają przygotowania do wstąpienia Polski do UE; młodzież bierze udział w programie Moja szkoła w Unii Europejskiej, organizuje referendum i negocjacje przedakcesyjne. Hasło Przeżyjmy to jeszcze raz – Od Jaskiniowców do Dziadoszan przyciąga byłych harcerzy na zlot w dawnej harcówce, obecnie gabinecie PO. Organizatorem spotkania jest Mieczysław Szyszkowski. Uczniowie zainteresowani matematyką wznawiają udział w Dolnośląskich Meczach Matematycznych.

W roku 2003/2004 laureatem Centralnej Olimpiady Fizycznej zostaje Lesław Rachwał – stypendysta Prezesa RM i w przyszłości również stypendysta MEN. Za aktywną działalność społeczną do grona Ośmiu Wspaniałych zakwalifikowano Marcina Malaka. W szkole otwarto Klub Ośmiu. W ogólnopolskim rankingu Newsweeka w kategorii małe licea nasze liceum zajmuje I miejsce. Kotłownia zainaugurowała swoją działalność – powstaje Galeria U Pana Henia za piecem, miejsce szkolnych wydarzeń artystycznych. Z okazji wstąpienia Polski do UE organizujemy wielki koncert dla mieszkańców Głogowa. Na roczne stypendia naukowe do Anglii wyjeżdżają M. Szulc i M. Zalewski. Stypendystką Prezesa RM zostaje Joanna Płaskonka. Sukcesami w sporcie zapracowaliśmy na miano najlepiej usportowionej szkoły Powiatu Głogowskiego. Zasłużone brawa zbiera szkolny zespół tańca nowoczesnego Progress, trenowany przez prof. Bożenę Kowalczykowską. Mamy własny zespół muzyczny o głośnym brzmieniu i bogatym repertuarze. Skład zespołu: P. Jankowski, K. Witecki, M. Mocarski i R. Ganczarek. Stypendium Prezydenta Miasta Głogowa otrzymuje 12 uczniów. Następuje modernizacja oficjalnej strony internetowej szkoły. Pod kierunkiem prof. Lucyny Kukły: Przemysław Jażło i Piotr Wardyński tworzą nową wersję witryny, którą rozbudowywują godni następcy: Maciej Sznurawa, Robert Ganczarek, Danuta Duszeńczuk, Jerzy Bombczyński, Andrzej Jastrzębski, Stanisław Warych i Marek Gasiński. Zespół redakcyjny wzmacnia prof. Renata Góralczyk – Sobierajska. Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymują: prof. Jadwiga Łuszczki,  prof. Anna Suliga oraz prof. Stanisław Czarnecki.

W roku 2005 szkoła zostaje wyróżniona tytułem Szkoła z Klasą i trzema dyplomami: Lego, Cogito, Ago. Na stypendium naukowe do Włoch wyjeżdża Wojciech Musiał. Stypendystą Prezesa RM jest Piotr Gancarz. Dyrektor Zygmunt Włodarczak przyjmuje gratulacje z okazji 40-lecia pracy, otrzymuje też Nagrodę Starosty. Nagrodę Starosty otrzymuje również prof. Elżbieta Piotrowska.  Prof. Michalina Chorążykiewicz-Cugier zostaje odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a  prof. Natalia Czekaj Medalem Zasłużony dla Oświaty Miasta Głogowa.

W 60 rocznicę swego istnienia szkoła przeżywa najazd ponad 1000 absolwentów –   wielkie święto i niezapomniane spotkanie po latach.

Mamy najlepszą w Polsce drużynę w finale Szkolnej Ligi Historycznej- laureaci pod opieką prof. Kazimierza Szczepańskiego wyjeżdżają do Austerlitz. Maturzyści rocznik 1986 jako pierwsi piszą  „nową maturę”.

                                                                    oprac. mgr Renata Góralczyk – Sobierajska

redakcja uzupełniająca: mgr Monika Gertner i mgr Katarzyna Swędrowska