W dniach od  15 lutego do 28 lutego 2023r. należy obowiązkowo zweryfikować poprawność danych egzaminacyjnych i poprawność wyboru przedmiotów maturalnych oraz złożyć podpis na listach do weryfikacji (gabinet 101).