3 kwietnia 2023 r. odbyła się kolejna lekcja od uczniów ILO dla uczniów ILO. Tym razem Natalia Basara (4e) przeprowadziła zajęcia w języku angielskim na temat projektu Erasmus+, w którym uczestniczyła. Natalia była jedną z dwóch osób z Polski wybranych w toku rekrutacji, które miały okazję uczestniczyć w międzynarodowych warsztatach na temat wad i zalet nauczania zdalnego. Warsztaty odbyły się w Brukseli. Projekt nosił nazwę “Innovation Station”, a wyjazd był organizowany przez Fundację Impossible oraz OBBESU. Uczestnicy wypracowywali wspólnie praktyczne rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić taką formę nauczania. W czasie lekcji dla 1ag Natalia zrelacjonowała swój pobyt, jego cele, przedstawiła inne projekty unijne oraz zaproponowała jedno zadanie praktyczne o krajach europejskich. Mamy nadzieję, że lekcja zachęci uczniów do udziału w międzynarodowych projektach i wyjazdach.  Serdecznie gratulujemy Natalii tak wspaniałego osiągnięcia!