Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Życzymy wszystkim pracownikom oświaty, aby praca, którą Państwo wykonujecie była otaczana

szacunkiem, uznaniem i życzliwością.