W  ramach współpracy naszej szkoły z wydziałem matematyki na Politechnice Wrocławskiej, zostały przeprowadzone w dniach 22.11.2021 oraz 24.11.2021 zajęcia online dla klas   3bsp, 3msp oraz grup fakultatywnych 3ad i 3bm.   Zajęcia w formie wykładu z elementami ćwiczeń  przeprowadził   profesor Maciej Burnecki. Każda z grup miała do wyboru 9 zagadnień z zakresu algebry z geometrią analityczną. Uczniowie byli zainteresowani omówieniem tematyki LICZB ZESPOLONYCH, WIELOMIANÓW I FUNKCJI WYMIERNYCH oraz MACIERZY I WYZNACZNIKÓW. Ciekawym aspektem wszystkich zajęć był wstępny wykład wprowadzający do powyżej wymienionych zagadnień, historyczny zarys powstawania pojęć, następnie omówione zostało ich znaczenie i zastosowanie w matematyce. Uczniowie nie tylko poznali nowe pojęcia matematyczne ale również pogłębili wiedzę na temat  zagadnień poznanych w liceum. Rzetelnie zaprezentowane  wiadomości i przyjazna atmosfera,  spowodowały otwartość uczniów w  dyskusji z prowadzącym zajęcia  a  dzięki technice – udział w części ćwiczeniowej.  Zajęcia z matematyki, w ramach współpracy z Politechniką Wrocławską odbędą się dla grup chętnych również w II semestrze.    Serdeczne podziękowania dla Pana Profesora, nauczycieli matematyki i wszystkich słuchaczy!  Prezentowane podczas zajęć wiadomości zostały  umieszczone na stronie uczelni:
https://liblink.pl/RpFFDHqjwM